Napiju se z řeky Léthé
Doušek vody zapomnění
Tady končí cesta světem
Napiju se z řeky Léthé
Asfodel v dálce rozkvete
Co bylo – to už dávno není
Napiju se z řeky Léthé
Doušek vody zapomnění